Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Väärää tietoa

 

Valon ja pimeyden taistelu

 

Olemme murrosvaiheessa valon ja pimeyden välisessä voimien mittelyssä.

Kysymyksessä on vanhan selviytymisenergian ja uuden viisausenergian välinen taistelu. Vanha energia on hallinnut planeetallamme koko maapallon tunnetun olemassaolon ajan, kunnes vuonna 2012 valon määrä tuli suuremmaksi. Pimeys taistelee henkitoreissaan ja se tekee sitä hyvin.

 

Olemme kuulleet vaikutusvaltaisten poliitikkojen suusta väitteen: "Koska kaikki valehtelevat, niin tämä antaa meille oikeuden valehtelemiseen". George Orwell on sanonut: ”Mitä kauemmaksi yhteiskunta ajautuu totuudesta, sitä enemmän se vihaa niitä, jotka siitä puhuvat.”

 

Totuus on kuitenkin aina olemassa.

 

Yhteiskuntamme on täynnä väärää tietoa.  Vastaanotamme joka päivä valheellisia uutisia. Mitä niiden takana on?

 

Evoluutio

 

Ihmiskunnan evoluutiossa ihminen on kehittynyt yksisoluisesta oliosta monen kehitysasteen kautta nykymuotoonsa. Hengissä säilymisen perusehtona on ollut tehdä nopea päätös; hyökkää tai pakene. Kyseessä on ollut selviäminen. Siksi tuli tarpeelliseksi rajata oma alue; reviiri, johon vieras ei saa tulla. Useimmiten alue vallattiin väkivallan avulla heikommilta. 

 

Suomessakin reviirit ovat olleet tärkeitä. Esimerkiksi Alavus oli keskiajalla savolaisten ja hämäläisten nautinta-alue. Ruotsin kuninkaan luvalla sai merkitä omakseen sen maa-alan, jonka päivässä pystyi kävelemään. Sitten omaa reviiriä puolustettiin henkeen ja vereen.

 

Amerikan intiaaneilla ja Australian aborginaaleilla ei tällaista ole ollut. Heillä on vain äiti maa, joka antaa heille heidän elantonsa.

 

Kromosomit ja värähtelytaso

 

Ihmisen 24:s kromosomipari on ns. jumalkromosomi - se puuttuva kvanttinen kromosomipari.  Tiede on löytänyt ihmisen dna:sta vain 23 kromosomiparia muista nisäkkäistä poiketen. Muilla nisäkkäillä kromosomeja on 24 paria. Kuten aiemmin olen kertonut, tämä puuttuva kvanttinen kromosomipari istutettiin 200 000 vuotta sitten ihmiseen plejadilaisten toimesta. He ovat esi-isiämme.

 

Ihmisen 24:nnen kromosomiparin kvanttienergia muodostaa halkaisijaltaan kahdeksan metrin kokoisen pallomaisen rakenteen Merkaban. Se värähtelee eri taajuuksilla eri ihmisillä, kuten kaikki energia. Plejadilaisilla värähtelyn taso on yli 80 prosenttia maksimista alkulähteen värähtelyn ollessa 100 prosenttia. Meillä täällä maapallolla värähtelytaso on nyt 25 – 35 prosenttia. Se tulee vähitellen kohoamaan plejadilaisten tasolle.

 

Matalinta värähtelytasoa edustaa tunteena viha, joka ei näe ympärillään mitään muuta. Vihan kohteena on usein vääräuskoiset eli kyse on usein uskonnosta (vrt. ISIS). Hieman korkeampaa värähtelytasoa edustaa pelko. Pelolla hallitaan ihmisjoukkoja. Sitä on tehty koko ihmiskunnan historian ajan. Se liittyy kiinteästi selviytymiseen. Se on myöskin tämän päivän agenda pimeälle energialle. Sitä ruokkii pimeän energian uutiset; valeuutiset ja jopa jotkin tiedejulkaisut. Palaan tähän myöhemmin.

 

Selkeästi jo valon puolella olevaa värähtelytasoa edustaa myötätunto, joka on viisausenergiaa. Se on toisen ja toisenlaisen ihmisen hyväksyntää ehdoitta. Se on sen näkemistä, että jokaisen ihmisen sisällä asuu Jumala, joka on osa alkulähdettä.

 

Korkein värähtelytaso on rakkaus. Se on täydellistä jumalenergiaa. Siihen siirrymme täältä kuoleman kautta yhä uudelleen. Rakkaus on se energia, joka pitää elektronit kiertämässä atomin ytimen ympärillä. Se on kaiken näkyvän materian ylläpitävä voima.

 

Meillä on ollut monia mestareita maapallomme kehityskaarella. He ovat värähdelleet yli 80 prosentin tasolla. He pystyvät tekemään ihmetekoja, joista olemme lukeneet. Yksi heistä ja länsimaailmalle erityisen tärkeä on ollut rakkauden mestari Jeesus. 

 

Mestarin viisi ohjetta 

  1. Älä vihastu
  2. Puhu aina totta
  3. Älä vanno
  4. Auta lähimmäistäsi
  5. Rakasta lähimmäistäsi 

Tätä ohjekokoelmaa sanotaan myös Rakkauden laiksi. Se on kaikille yhtäläisesti hyvää ja oikeudenmukaisuutta edellyttävä laki, joka toimii vapauden ja vastuun periaatteella. Nämä ohjeet rajaavat valon pimeydestä.

 

Rankaiseva, vihastuva Jumala

 

Meille on opetettu eri uskontojen välityksellä, että olemme maan matosia ja syntisiä olentoja. On esitetty, että ainoa pelastumisen mahdollisuus on kulkea kulloisenkin uskonnon antama kivinen puhdistumisen tie. Tai sitten Jeesus on verellään maksanut kaikki syntimme anteeksi. Muussa tapauksessa Jumala rankaisee meitä ikuisella helvetin tulella. 

 

Tämä on suurin koskaan annettu valeuutinen. Ihminen on määritellyt Jumalan varustaen hänet inhimillisin ominaisuuksin. Joka ainut Jumalan sanaksi kirjoitettu teksti on ihmisen tiettyyn aikaan ja tiettyyn tarkoitukseen kirjoittamaa. Siis ihmisen kirjoittamaa tekstiä.

 

Jumala, alkulähde, on kaikki, mitä on. Hän on rakkaus ja häneen me palaamme.

 

Mitä maailmassamme on nyt tapahtumassa?

 

Maailmankirjat ovat sekaisin. Mikään ei ole kuten ennen. Loppu on tulossa ja jos sota ei meitä hävitä, niin sitten ilmastonmuutos. Esillä ovat koko ajan poliitikkojen esittämät vaihtoehtoiset totuudet. Valtaa pitää matala tietoisuus. Järjestelmä pyrkii estämään lahjomattomia pyrkimästä mihinkään virkaan. Tästä aiheutuu se, että saamme virkoihin matalaa energiaa edustavia johtajia.

 

Kuitenkin kuljemme samaa kehityskulkua kuin Plejadilaiset meitä ennen. Tämä on galaksimme jumalainen toimintamalli. Tehtävämme on kokea kaksinaisuus ja löytää sisäinen jumalamme. Näin kaikki toimii.

 

Kuten alussa sanoin, valo on jo voittanut tämän taistelun. Valon määrä on ylittänyt pimeyden määrän. Pimeys taistelee henkitoreissaan. Elämme muutoksessa. Kaikki vanhan energian toimintamallit paljastuvat. Ei ole enää salaisuuksia. Etenemme hitaasti kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Pelkoa halutaan luoda etenemisen pysäyttämiseksi. Uutiset, elokuvat, lehdet ja lähes kaikki tiedotusvälineet kertovat sodasta, tappamisesta, kuolemista ja negatiivisista tapahtumista. Miksi? Koska se on pimeän energian toimintamalli, jonka tarkoitus on estää muutos.

 

Maapallon valaistumisen lumipallo on kuitenkin lähtenyt pyörimään ja sitä ei voi pysäyttää.

 

Maapallon tulevaisuus

 

Nyt on se ajankohta, mitä varten tänne tulimme. Jokainen elämä vuoden 2012 jälkeen on tässä uudessa energiassa. DNA:mme kvanttinen osa kehittyy voimakkaasti. Tämä on henkistä evoluutiota. Matala energia ei saa enää käynnistettyä maailmansotia. Uusi nuori sukupolvi haluaa elää ja kasvattaa lapsensa rauhassa. Sota on aina matalan tietoisuuden toimintaa. 

 

Seuraava iso muutos tulee olemaan Israelin juutalaisten ja arabien keskinäinen sopu, joka rakentuu sukupolven vaihdoksen myötä. Tämä tulee olemaan mallina muulle maailmalle. Juutalaisten ja arabien geneettinen tausta on yhtäläinen. He ovat sukulaisia keskenään ja vieläpä lähisukulaisia verisitein. Tämä tulee hyvin näkyville mm. vanhoissa Raamatun kertomuksissa.

 

Uhkakuvat ilmastonmuutoksesta sellaisina, kuin ne medioissa tuodaan esille, ovat virheellisiä. On totta, että ihmiskunta pilaa ympäristöään tehokkaasti ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Maapallomme on kuitenkin iso ja elävä itseään korjaava henkis-fyysinen kokonaisuus. Olemme todellisuudessa menossa kohti minijääkautta. Viittauksia tästä voi nähdä jo viidentoista vuoden kuluessa. Kysymyksessä on syklinen noin 350 vuoden välein tapahtuva ilmiö. Korkeat lämpötilat ennen jäähtymistä ovat asiaankuuluvia. Syklisyys näkyy vanhojen puiden vuosikasvuissa sekä jäätiköiden kerrostumissa. Tämän ilmiön tarkoituksena on jäähdyttää merivesi ja elvyttää sen kalakanta ihmiskunnan ravinnoksi.

 

Minijääkausi ei tuhoa ihmiskuntaa. Vain nykyiset sähköverkot joutuvat ongelmiin, mutta uudet keksinnöt tulevat esiin kuin tilauksesta. Paikalliset pienet sähköntuottoyksiköt tekevät verkoista tarpeettomia ja siirtohinnoittelu poistuu verkkojen myötä. Jokaisessa asuinrakennuksessa olisi tulevan kannalta hyvä olla puuta käyttävä tulisija.

 

Toinen iso valeuutinen on ihmiskunnan rajaton kasvu. Skenaariot ennustavat väestön määrän nousevan nykyisestä seitsemästä miljardista 11:een ja jopa 18:aan miljardiin ihmiseen vuoteen 2100 mennessä. Olemme kuitenkin uudessa energiassa ja ihmisten tietoisuus kasvaa. Ihmiskunta tulee tietoisesti pitämään lapsimäärän sopivana.

 

Usein kysytään suurista katastrofeista, kuolemista ja surusta: Miksi Jumala antaa niiden tapahtua? Tämä on vapaan valinnan ja kaksinaisuuden planeetta ja ainut sellainen tällä hetkellä tässä galaksissa. Jumala on meissä kaikissa. Opettelemme löytämään sen ja oppimaan vastuullisen luomisen. Olemme ikuisia, olemme aina olleet ja tulemme aina olemaan.

 

Tulevaisuuden ihminen

 

Ihmisten tietoisuuden (värähtelytason) noustessa ihmisten terveys paranee ja elinikä kasvaa. Korkean tietoisuuden ihmiset eivät sairastu. Tulevaisuuden ihminen huomaa olevansa itse vastuussa omasta elämästään. Tällöin ei enää syyllistetä muita. Silloin huomaa olevansa kaiken eteensä tulevan luoja sanan varsinaisessa merkityksessä.

 

Mistä tiedän tämän?

 

Näin on tapahtunut aiemmin muualla. Olemme olleet siellä mukana, koska se on ollut tehtävämme.

 

Maapallomme tulevaisuus on siis valoisa. Olemme turvassa.

 

23.9.2018 D.D.