Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kutsu valoon osa I - Irti egon orjuudesta

 

Ihmisen vapaus valita egon tai hengen tie

 

NÄKEMYS 1: Hengen lisäksi ihmisessä vaikuttaa ego, joka haluaa tehdä kaikkensa, jotta ihminen ei kiinnostu henkisistä asioista. Kun ihminen on valmis siihen valtakuntaan, johon hän kuuluu eli henkiseen maailmaan, ego joutuu katoamaan. Ja sitä ego ei halua ja siksi se haluaa torpedoida kaikki ihmisen henkiset suunnitelmat!

Ihmisen Henki on jo Valtakunnassa, vaikka persoona näyttää olevan maailmassa. Ego ei tiedä sitä. Tässä on egon ja hengen ristiriita. Ihmisen Korkeampi henkinen osa tietää, että mainen elämä on näytelmä kuvitelmasta, millaista on olla erillään Jumalasta. Ego puolustaa tämän näytelmän jatkumista. Ihmisen henki on henkisessä valtakunnassa, mutta persoonan on tultava tietoiseksi tästä. Jos persoona kuuntelee egoa, mainen kuvitelma jatkuu. 

Ihmisen valinnat siis joko tukevat egoa tai henkeä. Jos ego vie ihmistä, suuntana on mainen maailma ja jos henki vie ihmistä, suuntana on henkinen valtakunta. Ihmisen sisällä on siten eräänlainen ristiriita tai taistelu koko ajan. Ego tekee kaikkensa, että ihminen ei ole tietoinen tästä. Ego vie ihmisen ajautumaan maailmassa ulkoisesta tilanteesta toiseen. Ego haluaa, että maailman ulkoiset tehtävät vievät ihmisen mennessään ja tärkeä maailman aika kuluu hukkaan. Se merkitsee maailmallisen tiedottoman unen jatkumista.

 

NÄKEMYS 2: Kaikki muuttuu, kun tietoisuus alkaa ymmärtää, että keskittyminen maallisiin asioihin on lopulta kuvitelmaa. Sen taustalla vaikuttaa ego, joka haluaa viedä ihmiseltä kaikkein tärkeimmän; nykyhetken, jossa voidaan löytää todellisuus. Ego haluaa syöstä ihmisen ajautumaan elämässä tilanteesta tai ajasta toiseen – menneisyydestä tulevaisuuteen – sen sijaan, että ihminen tietoisuudella ratkaisisi egon ja hengen vastakkaiset suunnat!

Kysymys on siitä, valitseeko ihminen Jumalan vai egon. Egon valinta merkitsee erillisyyden jatkumista, jolloin ihminen saa kokea lisää maailmallista persoonaelämää. Se tarkoittaa maailman vankina elämisen jatkumista. Ihminen ei persoonatajunnassaan muista, miten vapaa hän on henkisessä valtakunnassa. Hän luulee päinvastoin olevansa nyt maailmassa vapaa. Siksi hän sinkoilee sinne tänne rakentaessaan persoonansa katoavaa elämää maailmaan. Tosiasiassa ihmisen ainoa vapaus maailmassa on siinä, valitseeko hän oppaakseen egon vai hengen. 

Tästä kaikesta huolimatta ihminen on hengessään valtava olento. "Jumalan koko voima on jokaisessa Hänen osassaan" (Ihmeiden oppikurssi T-11.VI.10:6). Ja ihminen on osa Jumalaa. Ihmisen ongelma on, että ego ei tiedä sitä ja se pyrkii pitämään myös persoonan tietämättömänä. Kysymys onkin siitä, mille ihminen antaa elämän aikansa. Hän voi keskittyä vain maallisiin asioihin ja tai alkaa etsiä kadonnutta henkeä. 

        "Kumpana sinä haluaisit olla: egon panttivankina vai asuinsijana Jumalalle? Vain sen sinä hyväksyt, jonka kutsut luoksesi.         Sinulla on vapaus päättää, kenet haluat vieraaksesi ja miten kauan hän saa viipyä luonasi." (Ihmeiden oppikurssi T-11.II.7:1-3).

 

Ihmisen on tietoisuudellaan avattava suljettu muisti

 

NÄKEMYS 3: Maailma-näytelmässä ego pyrkii rikkomaan ihmisen ja hänen luojansa yhteyden ja myös ihmisen yhteyden hänen todelliseen itseensä! Meillä on maailma täynnä esimerkkejä, miten ihminen ajautuu tuhoon, itsemurhiin ja taisteluihin muita vastaan. Egon tietämättömyys, rahan ja vallan himo johtaa miljoonia ihmisiä kohti henkistä tyhjiötä.

Tässä ongelma on, että Maan elämä sulkee muistin, jonka avulla ihminen tunnistaa henkisen perintönsä. Heti kun henki inkarnoituu, ego pyrkii estämään ihmisen luonnollisen yhteyden Alkulähteeseen sekä myös ihmisen omaan henkiosaan. Näin ego saa mahdollisuuden työntää itsensä hengen ja persoonan väliin. Ja kun se onnistuu, ego haluaa ihmisen suuntaavaan huomionsa ainoastaan maailmaan. Maailmassa on luonnollista haluta hyvä maallinen tutkinto, ammatti, työpaikka ja palkka. Kun ne on saavutettu kovalla vaivalla, ihminen haluaa myös nauttia saavutustensa tuloksista; matkustella, rakentaa kotia, perustaa perheen jne. Ego tietää, että tähän kaikkeen saadaan kulumaan aikaa. Ja tässä matkassa huomataan nopeasti, että ei ollakaan enää nuoria. 

Ihminen saattaa ajatella, että mitä pahaa tuossa on. Totta kai minun on järjesteltävä elämääni niin, että minulla ja perheelläni on maallisesti mahdollisimman hyvin. Ja näinhän se on, eikä tässä ole mitään väärää. Jotain ihmiselämässä on kuitenkin tehtävä ja se mitä kunkin on luonnollisesti tehtävä, on hyvä tehdä hyvin, kaikkia kunnioittaen. Mutta palveleeko elämä vain maallista tarkoitusta? Jos kaikki aika menee tähän, elämän keskeisin tarkoitus jää täyttymättä ja lopulta noudatetaan egon luomaa ohjelmaa. On tiedostettava, että henkisellä tiellä ei pääse eteenpäin maallisten tavoitteiden myötä. Ihmisen on oman tietoisuutensa voimin murrettava egon valta, jolloin hän aktivoi sisältään henkisen muistin.

 

NÄKEMYS 4: Ihmisen tärkein tehtävä on oman todellisen itsensä löytäminen! Mitä enemmän ihminen löytää todellista itseään, sitä epätodellisemmaksi maailma muuttuu. Ego on kuvitelma ja kun ihminen alkaa siirtyä siitä pois, todellisuus valtaa alaa. Ja todellisuus on hengen valtakunta, johon ihminen kuuluu. Toisessa ääripäässä ego vie täysin ja ihminen on vain maailman olento, eikä mitään tärkeämpää ole. Toisessa ääripäässä maailma ymmärretään virtuaaliseksi kuvitelmaksi, eikä ego enää pyöritä ihmistä. Silloin ihminen on rakentanut todellisuuden sisälleen, joka yhtyy kuolemassa saumattomasti henkiseen valtakuntaan. Ihmisen maailma-kuvitelma päättyy ja ihminen palaa henkiseen kotiinsa.

Itsen löytäminen on tärkeää ja keskeistä, koska silloin valhe paljastuu. Se johtuu siitä, että silloin ihminen löytää ja ymmärtää myös Jumalan. Ihminen ja Jumala ovat yhtä. Näin on silloinkin, kun ihminen ei tiedosta sitä. Tietoisuutensa kautta ihminen lopulta löytää luonnollisen yhteyden Alkulähteeseen ja myös omaan henkiosaansa. Ja voiko olla jotain suurempaa kuin löytää ja ymmärtää Jumala? 

Kaikki ihmiset ovat mainitun kahden ääripään välissä jossakin kohtaa. Kun ego vie täysin, maailma on tärkeä elämän keskipiste, eikä muuta ole tai ainakaan siihen ei keskitytä, vaan kaiken keskiössä on maailman kiihkeä arki.  Kun ihminen on hengen ääripäässä, maailmasta on tullut läpinäkyvä. Se nähdään egon valtakuntana, jossa vallitsee vanheneminen, sairaudet, kuolema, erillisyys, jatkuva pysymättömyys ja kaaos. Mitään pysyvää ja todellista siellä ei enää nähdä. Ihminen selvittää lopulta maailman arvoituksen. Hän katsoo sen läpi todellisuuteen siihen valtakuntaan, jossa vallitsee pysyvyys ja jossa on rauha.

 

Olet itse luonut maailmallisen virtuaalitodellisuutesi

 

NÄKEMYS 5: Ongelma on, että maaelämään tuntuu liittyvän liikaa ihmistä puoleensa vetäviä komponentteja. Niiden kanssa askarteleminen ottaa aikaa. Ja elämä on lyhyt. Tosin ihmiselämä pitenee koko ajan. 1700-luvun lopussa Euroopan asukkaat kuolivat keskimäärin 35–40-vuotiaina ja 1900-luvun alussa n. 50-vuotiaina. Vuonna 2020 Suomessa miesten ja naisten yhteinen elinajanodote oli hieman alle 82 vuotta. Tämä voisi merkitä sitäkin, että myös todellisten hengen löytöjen mahdollisuus ihmiskunnassa kasvaa. Vaikka osa käyttäisikin kaiken saadun lisäajan nautintojensa maksimoimiseen.

Ihmisen ympärillä tulee aina olemaan niitä, joiden mielestä aika menee hukkaan keskittymällä henkiseen. Heille henkinen päämäärä näyttää vain tyhjältä kaiken materian ja loiston rinnalla. Jokainen ihminen on joskus uskonut niin. Silloin luotiin lukuisia ajatuksia, miten raha ja vaikutusvalta ratkaisevat kaiken. Välillä oltiin hyvinkin rahakkaita, kunnes kaikki taas menetettiin. Jossakin vaiheessa ihminen löytää epäilyn koko oravanpyörän arvoa kohtaan. Silloin vetäydytään ja aletaan etsiä muuta. Tämä on sisäisen matkan alku. 

Kun ihminen tajuaa, että maailmassa on käynnissä erillisyyspeli, hän ei enää hämmenny niistä, jotka tuntuvat kaipaavan vain rahaa ja valtaa. Lopulta on kyse vain itsestä. Itsen pitää olla tietoinen, jolloin illuusio ei pääse huijaamaan. Voidaan jopa ajatella, ettei ketään muuta olekaan kuin sinä. Ympärilläsi on vain lohkeamia illuusiosta. Ne näyttävät olevan ja elävän hetken ajassa, kunnes niitä ei näytä enää olevan. Henki on aina ollut yksi. Se ei ole eriytynyt mistään. Ja siksi se on ainoa kokonainen ja ainoa todellinen. Kaikki muu on näytelmää. 

Saat halusi mukaan palastella näytelmää osiin, jos haluat ja jos koet sen helpottavan kokonaisnäkemystäsi. Näet ehkä useita inkarnaatioita, taistelua ja nautintoa eri ajoissa ja eri paikoissa, mutta lopulta ON VAIN SINÄ... ja ellet ratkaise maailman arvoitusta maailma-kokemus jatkuu ja jatkuu ja jatkuu... KOKO TODELLISUUS ODOTTAA (=tietää), ETTÄ RATKAISET TÄMÄN ILLUUSION -LOPULLISESTI, koska heti kun katsomme aikaharhan taakse, näemme, että se on jo tapahtunut. Henkinen Todellisuus on heti, kun sinä tiedostat sen. Loit itse oman virtuaalitodellisuutesi herätäksesi taas kotona hengen valtakunnassa.

 

NÄKEMYS 6: Mitään aikaa ei koskaan ollutkaan. Joku lohkeama, joka luuli itseään minuksi, loi Jumalasta erillisen illuusion, jotta se kykeni kokemaan erilliselämää maailman ajoissa ja paikoissa. Lopulta se kyllästyi ja kääntyi takaisin löytääkseen todellisen itsensä ja kadotakseen illuusiosta siihen todellisuuteen, josta se ei koskaan lähtenytkään. Tämä tajuaminen on vaikeaa ihmiselle niin kauan, kun ego pitää häntä otteessaan. Silloin samastutaan kehoon, persoonaan ja ollaan ajatusytimiä myöten maan ihmisiä!

Kaikki ihmiset tietävät tämän totuuden sisällään. Osa ei vain vielä päästä sitä tietoisuuteensa. Osa heistä näkee turhana miettiä sen oikeellisuutta enempää. Heillä on kiire suorittaa maan elämää. Osa ei vielä jaksa pysyä siinä. Maan elämä vetää nämä ihmiset takaisin heti, kun he ovat lukeneet tämän. Tietoista ihmistä ei enää käännä mikään. Hän on ytimiään myöten ymmärtänyt illuusion. Miten se voisi enää vetää häntä puoleensa?

 

Kutsu Valoon

 

NÄKEMYS 7: Ego pyrkii onnistumaan ennen kaikkea raha apunaan. Ihmisten elämän tärkeä aika suunnataan egon toimesta rahan riittävyyteen. Ego on saanut aikaan loputtoman kamppailun rahasta. Ego haluaa tuoda ihmiselle arvot, jossa vain raha ratkaisee. Tässä säälimättömässä näytelmässä et ole mitään ellet menesty.

Jos ego saa johtaa orkesteria, aina on liian vähän rahaa ja aina on jotakin, jota pitää murehtia ja josta pitää huolestua. Ihmisen on löydettävä kiihkeässä maailman menossa rauha ja luottamus sisältään, jotta hän voi alkaa saada opastusta elämäänsä. Tämä on välttämätöntä. Opastus tulee sisäkautta. Ihmisellä on tätä kautta yhteys kaikkein suurimpiin voimiin. Kun ihminen saa Yhteyden, hän huomaa myös arkensa rauhoittuvan. 

Tekeminen tai tekemättä jättäminen ei ratkaise mitään. Ihminen voi ja saa huoletta hoitaa niin hyvin arkensa kuin kykenee. Se ei kuitenkaan lopulta muuta mitään. Ongelman todellisessa ratkaisussa kyse on siitä, että ihminen TIEDOSTAA MIKÄ ON TOTTA JA MIKÄ ON KUVITELMAA. Kun tämä tiedostetaan, aletaan järjestellä uudestaan kaikkein tärkeintä rakennusta. Se on ajatusrakennelma ihmisen sisällä. Kun ajatusrakennelma on oikein rakennettu, mitään ei enää menetetä. Koska se, mikä meni, sen kuuluikin mennä. Ja se mikä tuli, sen kuuluikin tulla. Kun ihminen keskittyy, hän löytää sisältään Kutsun. Tämä on Kutsu yhtyä Jumalaan. Ego reagoi siihen heti ja kertoo, että silloin menetät itsesi, mutta Henki tietää, että juuri silloin vasta ymmärrät mikä olet. 

        "Kaikki ovat kutsutut, mutta vain harvat tahtovat kuulla." (Ihmeiden oppikurssi T-3.IV.7:12)

 

Sisäisen Opettajan löytyminen

 

NÄKEMYS 8: Jotta sisäinen opettaja, jota Ihmeiden oppikurssi nimittää Pyhäksi Hengeksi, voisi ilmestyä, meidän on ensin alettava tunnistaa, mikä on egon tie ja mitkä ovat egon valintoja. Hengen ohjaus on nimenomaan henkistä ohjausta. Maailmaan liittyvät asiat eivät sitä ole.

Ego hyötyy ihmisen kiireisestä arjesta, jossa aamusta iltaan aherretaan ilman mitään ihmettelyä, koska kaikesta on tullut itsestään selvää. Kun ihminen kerran herää, hän alkaa huomata ihmeen kaikkialla ja ennen kaikkea sen, miten ihmiset eivät näe sitä. Silloin astutaan alueelle, jossa mikään ei ole itsestään selvää ja jossa voi tapahtua mitä vaan. Vaikka asioita, jotka aiemmin olivat yliluonnollisia. 

Ihmisen on löydettävä ikuisuus arjestaan. On vain yksi paikka, josta se voidaan löytää. Se on Nyt-hetki. Voit löytää nykyhetkestä ne ainoat asiat, jotka ovat ikuisesti totta.

        "Nykyhetki oli olemassa ennen kuin aikaa oli, ja se tulee olemaan sittenkin, kun aikaa ei enää ole. Siihen sisältyvät kaikki asiat,         jotka ovat ikuisia, ja ne ovat yhtä. Niiden jatkuvuus on ajatonta ja niiden kommunikointi katkotonta, sillä menneisyys ei erota         niitä toisistaan." (Ihmeiden oppikurssi T-13.VI.6:5-7) 

Egolle tämä ei merkitse mitään. Siksi ego haluaa sinun olevan koko ajan menneessä tai tulevassa. Koska siten ego pysyy olemassa. Nyt-hetkessä se katoaa. Nyt-hetkessä on silta äärettömyyteen. Se onkin kaikkein mystisin ajan kokemus. Ihmisen pitää vain opetella olemaan läsnä tässä ihmeellisessä hetkessä. 

        "Nyt on lähin ikuisuuden likiarvo, jonka tämä maailma tarjoaa." (Ihmeiden oppikurssi T-13.IV.7:5)

 

- Pekka Tamminen