Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Minna Anttila: ARCTURUSLAISEN YHTEISÖN KANAVOINTI 15.3.2020

 

Olemme tulleet kohteeseen, olemme tulleet henkilöön, olemme tulleet tähän kanavaan. Tämä tarkoittaa, että kollektiivimme ikään kuin uppoutuu tämän kanavan tietoisuuteen ja antaa sille tietyn tietopaketin ja tämä tietopaketti luodaan teidän todellisuuteenne tämän kautta. Olette siis hetkessä ja paikassa ja ajassa, jossa tuhansia Arcturuslaisen kollektiivin jäseniä tällä hetkellä kanavoituu tämän kanavan kautta teihin.

On tärkeää ymmärtää, missä olette nyt menossa maapallollanne. On hetki ja aika, jossa ikään kuin keräännytte kollektiivina yhteen tietynlaisten toimenpiteiden ääreen ja tämä yhdistää teidät. Tämä intentio palvella koko yhteiskuntaa, palvella yhteiskuntanne heikoimpia, on teille tärkeää. Tämä intentio tuo teidät yhteen sellaisessa sydänkeskeisessä tilassa, jossa mikään teidän oma pelkonne ei voita yhteisen parhaan tavoittelua.

Tällä hetkellä tämä yhteinen paras tehdään yksilön näkökulmasta, heikoimman näkökulmasta teidän yhteiskunnassanne – ei voimakkaimman näkökulmasta, tai esimerkiksi taloudellisen mahdin näkökulmasta. On tärkeää ymmärtää millä tavalla siis palvelette kollektiivia: olette nyt tulleet yhteen ihmisinä pitämään toisistanne huolta, pitämään ikään kuin toistenne käsistä kiinni. Ymmärrätte, että teidän tulee virrattaa rakkautta kollektiiviinne joka paikassa maapallollanne.

Tämä ihmisten käsien yhdistyminen on yhtä aikaa ihmisten sydämien yhdistymistä. Tämä sydänchakrojen ketju, joka leviää maapallonne ympäri kun huolehditte heikoimmista, on tärkeä vaihe ihmisyytenne kehittymisessä. Tämä avaa teissä tietoisuuden kolmiulotteisesta sydämestänne, joka palvelee teitä a) fyysisenä sydämenä b) henkisenä sydämenä ja c) multiuniversaalisena sydämenä. Fyysisellä tasolla sydämenne pumppaa teihin verta, elinvoimaa. Henkisellä tasolla sydämenne pumppaa teihin rakkauden energiaa, joka pääsee teistä muihin ja teistä itseenne. Sydämenne kolmannella, multiuniversaalilla tasolla, sydämenne pumppaa energiaa, joka kantaa teidät pois tämänhetkisestä paradigmastanne, kantaa teidän ns. uuteen kultaiseen aikaanne – ja uuteen meidänkin kultaiseen aikaamme.

Olemme siis tulossa teidän luoksenne kanavan kautta yhteisöstä, joka ei elä fyysistä paradigmaa samalla tavalla kuin te. Olemme eläneet toisenlaisessa olomuodossa jo pitkään ja olemme tämän olomuodon ns. mestareita. Te olette teidän fyysisen olomuotonne mestareita. Olette tuottaneet meille pitkään tietoa teidän fyysisestä olomuodostanne ja tällä hetkellä me alamme olla saaneet tarpeeksi tätä tietoa.

Nyt pyydämme teitä kohoamaan teidän ihmisyydessänne korkeammalle taajuudelle. Tällä taajuudella kohtaatte toisia rotuja ja uusia ns. aloitteita tulee teidän elämäänne, jotka antavat teille tilaa ja vapautta toteuttaa teidän sieluitseänne. Teidän sieluitsenne on osa teitä, joka haluaa tulla nähdyksi teidän kauttanne. Tämänhetkinen käsien ja sydänchakrojen yhdistyminen, ketjuttuminen, tuo esiin voimallisen vorteksin eli energiapyörteen, tälle sieluitselle tulla läpi teidän kauttanne arkielämässänne.

Tämä yhteinen huolehtiminen heikoimmistanne tuo teille sen energian, sen oikean tunnetaajuuden, jolla pääsette yhteyteen siihen energiaan, jolla myös teidän oma fyysinen itsenne toimii paremmin. Tämän fyysisen itsenne toimintakyvykkyys tulevina kuukausina – toki tulevina vuosina ja vuosikymmeninäkin – on tärkeää, mutta tulevina kuukausina se on erityisen tärkeää. Huomaatte millä tavalla teissä avautuu seuraavan kolmen kuukauden ajanjakson aikana voimakkaasti erilaisia puolia. Tulette olemaan tilanteessa, jossa huomaatte, että jotkin teidän tavoitteenne eivät palvelekaan enää toimintaanne. Haluatte muuttaa toimintaanne. Haluatte muuttaa koko elämäänne. Haluatte muuttaa myös tavoitteitanne.

Tämä uusi suunta elämäänne tuottaa teille myös erilaisia mutkia matkaan, erilaisia haasteita ja päätöksen pisteitä. On tarkoitus, että näissä päätöksenpisteissä te pystytte tekemään ratkaisuja tämän laajentuneen sydämenne kautta. Siis tällä hetkellä sydäntänne avataan laajentuneesti kollektiivissanne ja teette yhdessä jo nyt ratkaisuja, jotka auttavat kollektiivia eli teidän yhteisöänne.

Kun tulette törmäämään tähän avautuneeseen uudenlaiseen tavoitetilaan elämässänne, tulette tekemään parempia päätöksiä tästä laajennetusta sydämenne tilasta käsin, tästä hetkestä käsin, jossa sydänkeskuksenne avautuu uudelle energialle. Nämä paremmat päätökset taas johtavat ketjureaktioon, jossa teidän käyttäytymisenne yhteisössänne ja eritoten teidän oman elämänne piirissä, teissä itsessänne, muuttuu. Tämä voimakkaampi yhteys teidän sydämeenne tulee kantamaan sukupolvia eteenpäin teidän kollektiivianne erilaiseen vaiheeseen, uuteen aikaan.

Tämä uusi vaihe on ihmiskunnan kannalta vapautumisen vaihe. Teille vapautuu valtava määrä uutta sisäistä energiaa käyttöönne, joka heijastuu suoraan esimerkiksi teidän ulkoisen maailmanne energian käytön avautumiseen. Ulkoisessa maailmassa heijastuu siis teidän sisäinen maailmanne. Ulkoisen maailmanne energialähteet muuttuvat. Tulette pääsemään prosessiin, jossa tätä kautta myös teidän yhteytenne teidän tämänhetkiseen planeettaanne muuttuu. Tulette olemaan osa tervehdyttävää ketjua, eikä päinvastoin niin kuin tällä hetkellä, kun olette suurimmaksi osaksi osana ei-tervehdyttävää ketjua. Tämä kollektiivinenergian muutos tervehdyttävään tulee muuttamaan maapallollanne paljon asioita.

Jokainen teistä haetaan mukaan tähän työhön, joka on teidän ihmisevoluutionne kehityksen askel. Jokainen teistä haetaan mukaan tähän työhön tavalla tai toisella. Tällä hetkellä teidän yhteisönne tekee sen tämänhetkisen tilanteen kautta, ikään kuin tällaisena yhteen vetämisen, yhteen hiileen puhaltamisen tilanteen kautta. Se saattaa näyttää teille aluksi erillisyytenä kaikesta, mutta fyysinen erillisyytenne ei tarkoita samaa kuin energinen erillisyytenne. Fyysinen erillisyytenne päinvastoin saattaa avata teille kentän, ja pääsette energiseen yhteisyyteen koko kollektiivinne kesken. Tämä energinen yhteisyys on tervehdyttävämpää kuin fyysinen yhteisyys on koskaan teille ollut.