Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ajatusten voima ja merkitys terveydelle

 

Pysäytä itseä alistava ajatusrakenne 

Hyvä ystäväni, joka toimii henkisenä parantajana, sanoi minulle: "Kirjoita ajatusten merkityksestä, koska se on niin tärkeä." Hän kertoi, miten hän törmää ihmisten ajatuksiin hoitotyössään. Ne tulevat häntä vastaan hoidettavista kipeistä kehon kohdista. "En selviä ilman stressiä ja masennusta, olen surkea ja onneton" huokuu jumissa olevasta niskasta. "Olen epäonnistuja, olen epäonnistuja" avautuu kipeästä vatsasta. Nämä ihmisen miinusmantrat ovat jääneet elämään kehon kohtiin luoden särkyä ja kipua, kun niitä on tarpeeksi pitkään toistettu. Kaiken taustalla on ihmisen sisäinen virheellinen ajatusohjelmointi. 

Ihminen on luova olento, "luoja Luojan sisällä", mikrokosmos makrokosmoksessa. Tietoisuus tästä tuo vastuun sekä ymmärryksen, miten luomme ajatusten kautta. Jos olemme oppineet negatiivisesta lähtevän ajatusohjelmoinnin, me luomme esteitä elämäämme. Yksi miinusajatus ei tee vielä sairautta, mutta kun se toistetaan yhä uudelleen ja uudelleen pahimmillaan vuosikymmenten aikana, se luo kehoomme jotakin konkreettista. Meidän on siis pysähdyttävä ja läpivalaistava kokonaan se, miten arjessa ajattelemme.

 

Ajatus muokkaa energeettistä rakennettamme 

Selvänäköinen parantaja voi tulla luoksemme ja tuoda apua kipuihimme, mutta hän ei voi muuttaa ajatusrakennetta, jolla tuomme ongelmia kehoomme. Ajatus on ohjaava työkalu, jota korkeampi energeettinen rakenteemme tottelee. Se muokkaa energeettistä rakennettamme. Sairaus alkaa aina ihmisen energeettisestä rakenteesta laskeutuen sieltä vähitellen kehotasolle. Siksi selvänäköinen katse näkee tummentumia ja vuotoa ihmisen aurassa sekä epäharmoniaa chakrojen toiminnassa. Ihminen itse luovana keskuksena vastaa näistä henkisistä elimistään. Kun hän tarkastaa ja puhdistaa omat ajatusrakenteensa, tämä näkyy heti chakrojen toiminnassa sekä auran värikentässä. 

Näkevä parantaja saapuu yhä uudestaan asiakkaansa luo ja antaa tälle helpotusta kipuun. Hän lähtee pois ja miettii, odottavatko tutut ajatuskaavat häntä seuraavalla hoitokerralla yhtä voimakkaina hoidettavassa kohdassa. Jotta pääsemme oireiden ja sairauden syihin, meidän on mentävä ihmisen sisään ja katsottava, millainen maailmankuva siellä on ja mitä hän arjessaan ajattelee. 

Monesti arkiset ajatuksemme ovat itse asiassa hyvin syvien tunnekaavojen ja tunnepitoisten uskomusten aikaansaannoksia. Varsinkin lapsuuden ajan kokemukset ovat muovanneet moniin meihin alitajuisia tunnekaavoja ja uskomuksia, joihin uskomme, kyseenalaistamatta niitä. Tällaisia kaavoja ovat monet vääränlaisuuden, riittämättömyyden, häpeän, syyllisyyden, pelon, kiukun ja pettymyksen tuntemukset, joita kannamme sisällämme, niitä huomaamatta. Ne aiheuttavat meissä ajatuksia, jotka muovaavat todellisuuttamme, täysin huomaamattamme. 

Ihminen voi tiedostamattaan meditoida arkiajatuksissaan myös kaikkea sitä negatiivista, jota media ja uutiset pursuavat. Monen ihmisen ajatusmaailma kokee maailman vain negatiivisena ja huomaamatta tästä kaikesta on tullut luova elementti. Kaikki negatiiviselta näyttävä liittyy isompaan syy- ja seurausketjuun, eikä ole viisasta yhä uudestaan palata irralliseen negatiiviseen tapahtumaan. Voi käydä niin, että päällimmäisenä ajatuksissa on loputon sarja pelkkää negatiivista virtaa. Kokonaisuudessa on aina positiivinen ihmistä kasvattava elementti, joka harvoin tuodaan esiin. Koko elämän tapahtumisen keskiössä on, että ihminen huomaa, miksi ja miten negatiivinen tapahtuma on olemassa. Kun ymmärretään, miksi se syntyy, miten itse liittyy siihen sekä miten siitä voi kasvaa uutta tietoisempaa elämää, irralliset tapahtumat järjestyvät.

 

Olemmeko tietoisuusmatkalla vai kärsimysmatkalla? 

Ajatusvirheet alkavat jo ihmisen olemassaolon syistä. Ihminen on Alkulähteen (Jumalan) elävä osa kaiken aikaa, ei siis mikään irrallinen ja kärsivä sattumasta syntynyt palanen. Ihminen on planeetallaan suorittamassa jotakin tärkeää (sielunsa polkua), ei siis ajelehtimassa elämän merellä ilman syytä ja tarkoitusta. Koko elämän tarkoituksen tausta voidaan nähdä matkana, jossa tietoisuus jatkuvasti lisää ihmisen hallintaa omasta todellisuudestaan. Kun se ymmärretään, ihminen ei enää siirrä oman elämänsä vastuuta jumalille, henkiselle maailmalle, sattumalle tai saatanalle. Yksilön tietoisuus oman elämänsä luomisesta luo uudet ajatusasetukset ihmiselle. 

Henkinen maailma, joka on jatkuvasti fyysisen elämän takana ja siinä limittäin sisällä, "odottaa" ihmisen luomiskäskyjä. Kun ihminen tiedostaa itse muokkaavansa elämäänsä, hän alkaa havaita suoremmin oman henkisen voimansa. Ihminen ei voi saada käyttöön hänessä piilevänä olevia henkisiä ominaisuuksia ja kykyjä, ellei hän tiedä niitä olevan olemassa. Kun hän tiedostaa ne, hän voi alkaa käyttää niitä. 

Kun ihminen tiedostaa ajatuksen valtavan merkityksen omaan elämäänsä, hän havahtuu siihen, miten hän arjessa ajattelee asioista. Hän havahtuu siihen, millaisista syvistä tunnekaavoista ja uskomuksista monet hänen ajatuksistaan kumpuavat. Hän tajuaa, että hän voi käydä tietoisesti läpi kantamiaan tunnemalleja ja vapautua niistä. Hän tajuaa, että hän voi ajatella itsensä terveeksi tai sairaaksi. Näin ajatuksesta kasvaa tietoinen työkalu. Negatiivisten ajatusmuotojen muuttamisesta tulee silloin todellisuutta. Vahvistetaan terveyttä sairauden sijaan, mahdollisuuksia menetysten sijaan, merkitystä merkityksettömyyden sijaan sekä sielun selviytymistä hukkumisen sijaan. Negatiiviseksi koettuja irrallisia tapahtumia ei enää liitetä yhteen ja tehdä siitä kokonaistulkintaa. Luojaolennolle tämänkaltainen miinustulkinta on vaarallinen. Tietoisuusmatkan sijaan elämästä voi silloin kasvaa kärsimysmatka kohti uusia ongelmia.

 

Negatiivisuudella on viesti 

Joskus ihminen tarvitsee positiivisia mantroja, joiden kautta pinttynyt väärä ohjelmointi saadaan pois. "Voin hyvin, selviän yhä paremmin, näen valoa, tunnen hengen, tiedostan tehtäväni". Kysymys on asenteesta, joka alkaa välittömästi luoda. Mantrat ja ajatukset voi ensin muokata niin positiiviseksi kuin pystyy ja vähitellen nostaa tasoa. "Voin hyvin ja voin paremmin" ovat plusmerkkisiä ajatuksia, kun taas "voin huonosti" on suora käsky voida huonosti. Kehomme kuuntelee sitä, mitä kapteeni määrää. 

Teot ovat ajatusten seurauksia ja ihminen, joka kokee elämänsä synkäksi, kokee tarvitsevansa kovempia fyysisiä lääkkeitä. Hän ensin ajattelee varjon, pukee sanoiksi sen ja muodostaa teot sen ympärille. Näin kehittyvät erilaiset addiktiosairaudet. Omien ajatusten tarkkaileminen on henkisen kasvun ydinasia. Kun kohtaan ongelman, miten ajattelen? Miksi se on edessäni? Mitä se viestittää ja mikä on sen tarkoitus? Ongelmat ja negatiivisiksi koetut asiat ovat olemassa elämässämme, koska ne viestittävät meille jotakin itsestämme. Ne näyttävät syvimmät ajatuksemme, pelkomme, epäilymme ja ellemme muuten osaa lähteä muuttamaan näitä rakenteita, ne ilmentyvät konkreettisen fyysisinä elämäämme. 

Negatiivinen tapahtuma on siten muuttamassa tietoisuuttamme. On keskeistä, miten ajattelemme siitä. Jos emme ymmärrä sitä, sen täytyy ilmestyä uudelleen. Koska tämä ei ole pelkkä uskon rakenne, ajatuksen voimaa voi kokeilla omassa elämässään. Elämä on täynnä asioita, joiden suhteen voidaan siirtyä tietoisempaan ajatteluun. Kun siitä tekee tavan, se alkaa kantaa satoa. Virheajatuksien muodostamat sairaudet, kivut ja säryt ovat signaali hereillä olevalle ihmiselle alkaa tehdä muutoksia sisäisessä elämässään. 

Koko ihmiskulttuuri on täynnä virheajatuksia, jonka mukaan ihminen on vähäpätöinen ja merkityksetön. Olemme myös pitkällä sielun matkallamme ajautuneet tilanteisiin, jossa olemme alistaneet itseämme tai muita. Elämä ei ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista ja tämän tajuaa helposti, kun tutustuu ihmisen veriseen historiaan. Onko siis ihme, jos moni kokee tänään itsensä sairaaksi ja likaiseksi. Koko sielun matkan tarkoitus on palauttaa se henkinen tila ihmisen sieluun, joka hänellä hengessään jo on. Tämä tila on terve ja puhdas ja kaikkein syvimmällä tasolla ihminen elää siinä koko ajan. Nyt mielen hälinä ja väärät uskomukset peittävät sen näkyvistä. Ennen sielun matkan alkua ihminen eli tässä terveessä tilassa. Ihminen palauttaa tämän tilan itselleen sielun matkallaan ja tähän liittyy keskeisesti vääristyneen ajatustoiminnan korjaaminen.

 

Ihmisluoja vaikuttaa koko ajan monella tasolla 

Ihmisessä on muitakin olemuspuolia, kuten eteerinen ja astraalinen olemuspuoli. Maan aineen kentällä ihmisen on ajatuksineen mahdollisuus mennä alueille, jotka vääristävät kehitystä. Nämä vääristymät ovat juuri ajatusvirheitä, joihin uskomme. Yleensä ne ovat lohduttomia, synkkiä ja toivottomia ajatuksia, jotka esiintyvät varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Uskoessamme ja toistaessamme niitä, ne synnyttävät epänormaaleja vääristymiä ihmiskokonaisuuteen. Ensin virheajatukset vaikuttavat vääristävästi ihmisen astraaliseen osaan ja vähitellen myös kehotasolle. Siksi ihminen saa selkeitä signaaleja maisella tasolla, että on menossa ajatuksissaan vääristävään suuntaan. Kun ihminen korjaa tilanteen fyysisessä olemassaolossaan, hän muuntaa myös astraalisen maailman tilaansa. Ihminenhän elää koko ajan useassa ulottuvuudessa ja fyysisen kuoleman jälkeen astraalinen tila on hänen ympärillään. 

Terveyden kannalta on siten välttämätöntä, että ihminen tiedostaa ajatusten muutostarpeen. Näin hän kykenee korjaamaan vääristymät ja voi luoda sisällään paluun puhtaaseen hengen olemassaoloon, joka on ihmisen tulevaisuus. Mainen tietoisuus avaa asian lopullisesti ennen siirtymistään maisilta tasoilta pois. Kivut ja säryt kertovat meille, että ajatuksissamme on jotakin korjattavaa. Ne ovat kuin liikennemerkkejä, joissa lukee stop. Jos matka jatkuu siitä huolimatta samaan suuntaan, signaalit ja ongelmat voimistuvat.  Kun ihminen huomaa, että negatiivisilla tiloilla on yhtymäkohta häneen itseensä, tietoisuus avaa asian ja päästään eteenpäin. 

 

Oikeiden ajatusten avulla ihmisen todellisuus muuttuu 

Mikä on ensimmäinen ajatuksemme aamulla? Jos tiedämme, että se on ensimmäinen luomiskäsky uuteen päivään, otamme sen vakavammin. Jokainen negatiiviselta näyttävä, kärsimystä tuottava tapahtuma, liittyy väärään ajatusohjelmointiin. Tässä ihminen kiusaa tietämättä itseään. On ehkä helpompaa nielaista pilleri kuin alkaa muuttaa väärää ajatuskaavaa, mutta vain toinen näistä puuttuu itse sairauden syyhyn. 

Tunnekaavojen synnyttämien ajatusten purku ei välttämättä onnistu hetkessä, sillä niihin voi liittyä traumaattisia pitkäaikaisia kokemuksia. Tietoisen itsetyöskentelyn avulla kuitenkin voidaan löytää se kohta, jossa tietty elämäntilanne vaikutti virheellisten uskomustemme syntyyn. Näin voimme tiedostaa, missä kohtaa koettiin jotakin sellaista, jossa omakuva muuntui negatiivisemmaksi. Joskus tässä joudutaan menemään aiempiin elämiin saakka. Näin löydetään syy, josta lähtien ihminen on saattanut uskoa olevansa esimerkiksi heikko, saamaton, likainen, huono tai vaikea ihminen. Kun tiedostetaan, että kyseessä oleva tilanne loi nämä itseen liitetyt negatiiviset määreet, voidaan ne helpommin purkaa pois. Silloin nähdään, että ne liittyvät juuri tiettyyn elämän tapahtumaan, eikä itseen. Silloin ihminen voi tiedostaa, että hänen ei tarvitse toistaa niitä, eikä kantaa niitä enää mukanaan. 

 

Tässä lopuksi harjoitus omien ajatusten kanssa työskentelyyn:

 

1.     Tiedosta ongelmia luova ajatus

2.     Tiedosta se tunne, joka on tämän ajatuksen takana tai joka on noussut pintaan tämän ajatuksen takia

3.     Kohtaa tunne lempeästi ja läsnäolevasti

4.     Vältä ajatuksen jatkamista tai tuomista sanoiksi asti

5.     Pyri muuttamaan se ja korvaamaan se positiivisella muodolla

6.     Kiitä itseäsi siitä, että olet tietoisuuden kautta muuttamassa todellisuuttasi

 

- Pekka Tamminen